Η τεχνολογία Blockchain του Bitcoin θα αλλάξει τις Τραπεζικές συναλλαγές

Click here to view original web page at www.cryptocoinsnews.com

Why You Can’t Bank with Bitcoin – YetΟ Oliver Bussmann, CIO της Swiss Bank, πιστεύει ότι το Blockchain είναι η πιο ανανεωτική  δύναμη στον χρηματοπιστωτικό τομέα. Η αποκεντρωση των συναλλαγών θα μπορούσε επίσης να χρησιμοποιηθεί για την αποθήκευση εγγράφων τα οποία μετά τη δημοσίευση, δεν θα μπορούσε πλέον να αλλοιωθουν. Τα έγγραφα που αποθηκεύονται στο Blockchain θα επικυρώνονται από την ίδια βασική τεχνολογία που επικυρώνει τις συναλλαγές με  Bitcoin. 

Ο κόσμος ανοίγεται για την Blockchain Τεχνολογία

Σε μια έκθεση τον Σεπτέμβριο, η Τράπεζα της Αγγλίας αναγνωρίσε επίσημα τη δυναμική του Bitcoin λέγοντας ότι η τεχνολογία είναι  μια «σημαντική καινοτομία» και ότι θα μπορούσε να έχει «εκτεταμένες συνέπειες” στο χρηματοπιστωτικό σύστημα.  B

Το σημερινό τραπεζικό σύστημα που χρησιμοποιείται στην πλειονότητα του κόσμου βασίζεται σε τεχνολογία που είναι πάνω από σαράντα έτη και ονομάζεται ACH. Με την ενσωμάτωση της τεχνολογίας Blockchain στη σύγχρονη τραπεζική, οι συναλλαγές θα μπορούσαν να γίνουν άμεσα, φθηνά και με μεγαλύτερη ασφάλεια.

“Πιστεύω, και αυτή είναι η προσωπική μου άποψη, ότι η τεχνολογία blockchain όχι μόνο θα αλλάξει τον τρόπο που κάνουμε τις πληρωμές, αλλά αυτό θα αλλάξει ολόκληρη την διαπραγμάτευση και εκκαθάριση. Όταν κάποιος με ένα ισχυρό εμπορικό σήμα και το επίπεδο ασφαλείας που θεσπίζει ως μια αξιόπιστη υπηρεσία, τότε θα ακολουθήσει το σύνολο του κλάδου. Αυτή είναι η προσωπική μου πρόβλεψη », είπε ο Όλιβερ Bussmann.

Ο Oliver Bussmann προβλέπει ότι η Blockchain θα έχει πολύ πιο σημαντικές επιπτώσεις στον οικονομικό τομέα από  ότι εταιρίες  όπως η Apple, το Facebook, ή η Google. Η θεμελιώδη τεχνολογία του Blockchain θα μπορούσε να αλλάξει σημαντικά τη  τραπεζική.


Reserve bankReserve bank

Oliver Bussmann, CIO of Swiss Bank, believes that the Blockchain is the most disruptive force within the Financial Sector. The decentralized ledger of transactions could also be used to store documents which after publication, could no longer be tampered with. Documents stored on the Blockchain would be authenticated through the same underlying technology that powers Bitcoin. While being almost completely unknown in 2009, Bitcoin has become a hot topic of debate among corporations, banks, and governments.

Also read: BITCOIN 2.0 WILL BE A VERY BIG DEAL

The World Opens Up to Blockchain Technology

In a report in September, The Bank of England formally recognized the technology’s potential saying that it was a “significant innovation” and that it could have ” far-reaching implications.” Bitcoins associated to the dark web deters large corporations and financial institutions from publicly talking about the disruptive technology and slows integration.

The current banking system used in the majority of the world is based on technology that is over forty years old called Automated Clearing House or ACH. ACH technology batches transactions together and sends them out to be cleared in set intervals of time, this is why most bank transactions take 2-4 days to go through. By integrating Blockchain technology in modern day banking, transactions could be cleared instantly, cheaply, and more securely.

CCN: World's Largest & Leading Independent Bitcoin News Source

“I believe, and this is my personal view, that blockchain technology will not only change the way we do payments but it will change the whole trading and settlement topic. When somebody with a strong brand and security level establishes it as a reliable service, then the whole industry will follow. That is my personal prediction,” Said Oliver Bussmann.

Oliver Bussmann predicts that the Blockchain will have a much more significant impact into the financial sector than tech giants such as Apple, Facebook, or Google. The Blockchain’s fundamental technology could significantly change the way that modern banking is done all together. Something like cryptocurrencies and the Blockchain were nowhere close to possible in the 1970s’ when ACH banking was created. With the current technology available to us, it is astounding that banks would continue to reject change in favor of the old methods of banking. If Blockchain technology is integrated with modern banking transactions, financial institutions could save both time and money.

The Blockchain is a very efficient and secure technology that could completely flip the financial sector upside down. Though there is still much debate on Bitcoin and its underlying technologies, it is gaining traction in the financial sector and will likely revolutionize many financial practices in the near future.

What do you think about the integration of the Blockchain with modern banking? Comment below!

Images via Shutterstock.

Bankingblockchain

Your Ad Here?

Leave a Reply

Please use your real name instead of you company name or keyword spam.

Skip to toolbar