Why 2016 Will Be The Year of Bitcoin 2.0

Click here to view original web page at www.cryptocoinsnews.com

What is Bitcoin?Υπάρχουν πολλοί λόγοι για να είναι αισιόδοξοι οι κάτοχοι Bitcoin. Το Bitcoin έχει αρχίσει να αποκτά με σταθερή ροή  αποδοχή (Βλέπε εταιρείες όπως η The United Way, Dell Computers και ESPN που έχουν ενσωματώσει το Bitcoin σεπροσφορές των επιχειρήσεων τους).

Καινοτομίες στο πορτοφόλι και την τεχνολογία ανταλλαγής εμφανίζονται σε εβδομαδιαία βάση. Και η αξία σε USD του Bitcoin έχει ανακάμψει πολλές φορές από την ετήσια πτώση στην αξία αυτού του ακόμα εκκολαπτόμενη αγορά συναλλάγματος. Ναι, ξέρω ότι Bitcoin τιμή έχει χάσει περίπου το 50% της αξίας δολαρίων φέτος, αλλά όπως εξήγησα προηγουμένως στο άρθρο «Γιατί Bitcoin Αξία vs Το δολάριο δεν έχει σημασία “, τα πράγματα πρόκειται να αλλάξουν υπέρ του Bitcoin αρκετά σύντομα. Όπως με τίποτα δεν έχει σθντελεστεί η πραγματικά μεγάλη επανάσταση και θα πρέπει να περιμένουμε θεαματικά αποτελέσματα. Χρειάστηκαν σχεδόν 25 χρόνια για τον Steve Jobs και την Apple για να καταλήξει με το iPod, το οποίο κατέστεισε την Apple σε μια παγκόσμια υπερδύναμη τεχνολογίας, και όχι μόνο σε μια εταιρεία εξειδικευμένη σε υπολογιστές. “Ο συνταγματάρχης Sanders” της Kentucky Fried Chicken έπρεπε να περιμένει έως ότου την ηλικία συνταξιοδότησης για να δείτε την KFC ένα οικιακό όνομα. Το Bitcoin είναι ακριβώς στο έτος Έξι της ζωής του, και πολλοί είναι απλά ανυπόμονοι. Πολλοί θέλουν απλά να κυβερνήσουν τον κόσμο τώρα, και είναι πρόθυμοι να ξεπουλήσουν βασικές αρετές του, προκειμένου να το πράξουν. Έχετε ένα μπισκότο. Χαλαρώστε. Διαβάστε ένα βιβλίο του Ανδρέα Αντωνόπουλου για το Bitcoin!  Τα καλά πράγματα έρχονται σε αυτούς που περιμένουν.


2016

There are many reasons for optimism for Bitcoin owners and enthusiasts. Bitcoin is starting to gain a steady flow of mainstream acceptance (See corporations like The United Way, Dell Computers and ESPN integrating Bitcoin into their business offerings).

Innovations in wallet and exchange technology appear on a weekly basis. And the USD value of Bitcoin has rebounded numerous times from the annual drop in value of this still nascent currency market.

Yes, I know Bitcoin price has lost around 50% of its USD value this year, but as I explained previously in the article “Why Bitcoin Value vs The Dollar Doesn’t Matter (and never will)”, things are going to change in Bitcoin’s favor soon enough. As with anything truly great and revolutionary, the best is yet to come, and you should expect spectacular results. It took almost 25 years for Steve Jobs and Apple to come up with the iPod, which exploded Apple into a global technology superpower, and not just a niche computer company. “Colonel Sanders” of Kentucky Fried Chicken fame had to wait until he was retirement age to see KFC become a household name. Bitcoin is just in Year Six of its gestation, and many are just impatient. Many just want it to rule the world now, and are willing to sell out its core virtues in order to do so. Have a biscuit. Relax. Read an Andreas Antonopoulos Bitcoin book. Good things come to those who wait.

Today, I’m going to update you on a couple of benchmarks that should add many brighter days to “The Future of Money”. One is obvious, and one more insidious to our mainstream economic brothers, which may tilt things in Bitcoin’s favor. Many in western society see Bitcoin as a high-yield investment and won’t accept it as anything more than that. Fine. That is a very narrow scope, but Bitcoin has something for everybody, so let’s look at its future investment value potential going forward.

CCN: World's Largest & Leading Independent Bitcoin News Source

2016: The Year of Bitcoin 2.0

2013 was an incredible year of growth, with the height of Mt Gox trading bots and the desire of mainland Chinese flooding into the market in demand unabated at least initially. Bitcoin USD values rose from $13 at the start of the year to almost $800 by year end. Logic dictated that this level of growth couldn’t continue, and needed correction. Mt. Gox’s collapse and the Chinese government handled that. Now levels are much legitimate, and the future is still fraught with plenty of growth potential, as I’ll show here.

The first sign up ahead that will be a boon is the halving of Bitcoin production is 2016. Anyone with 5th-grade levels of economic understanding will agree that when you cut production or availability of an asset in half going forward, the economic value of that asset must go up in the future, if all other things remain equal. With Bitcoin acceptance and ownership only showing consistent growth over the last five years, there is no reason to foresee a drop in demand. It may level off; it may continue to grow, but a significant drop in demand is not in anyone’s crystal ball, even the most ardent of naysayers. Bitcoin has built a solid foundation of adopters who are spreading the word across the globe. Nation states are attracting more attention to Bitcoin through “The Streisand Effect” by condemning Bitcoin rather than letting nature take its course. The more people hear about Bitcoin versus common fiat currencies, the more people see the intrinsic value of a fully digital currency not directly governed by any centralized force. Bitcoin is in the right place at the right time. The only real question is how far does this rocket go upward? Governments seem only strong enough to create black markets locally, and/or move mainstream adoption to more freedom-based locals. Bitcoin is not designed to be directly assaulted by centralized interests.

So the coming future halving of Bitcoin production in about two years is going to be a boon to the overall value of each unit of measure. And an even greater catalyst looms in relation to the overall fiat currency markets. The dollar is having its own issues as I’ve gone over before, so it should be understood that the clock is ticking on that front. But what about in Europe, another emerging hotbed of Bitcoin growth?

year of bitcoin

The E.U. (The European Union) has been quite the impressive failure, at least as far as currency value and employment stability in the affiliated countries is concerned. Italy is dealing with unemployment levels for people 15-24 years of age at well over 40%. Greece has seen major economic collapse, forcing a series of handouts. And Cyrus was a beta test for a future of worldwide “bank bail-ins”, where it is deemed legal by the government to allow bank deposits to be raided by insolvent institutions at a rate of 50% of deposits held. Stealing from the citizenry is done for “The greater good”. If banks collapse, they might have to pay for their incompetence and/or unethical business practices, and we can’t have that, now can we?

During the beta test for this criminal act made legal, when Cyprus bank depositors were ripped off to protect the wealthy, Gold prices in March of 2013 were hardly affected. Bitcoin price rose from less than $20 March 1st to over $135 at the end of March, an almost 700% increase in USD Bitcoin price. Those locals affected headed for cover into the emerging Bitcoin market. Considering the fact that a mere $500 million Bitcoin market, at the time, is easily swayed by a swift influx of new money, it’s not hard to understand the explosion in value. So consider that a warning shot of what is to come. Beta test: Successful.

Now look towards 2016. The E.U. and its corrupt/insufficient economic policies have been so ineffective that they have let it be known that a massive “bail-in”, call it “E.U. Bail-In 2.0″ is coming for January 2016. How it will work is any deposit over 100,000 Euros will be absorbed by the bank. They’re proud of it! Aren’t they so clever?Trust them, it’s for their own, I mean your own good. At least they are telling you up front that they will steal Europeans’ money. I see this as a small step forward for them, ethically. You have been warned that the E.U economic system is failing, and you have plenty of time to respond to this theft in plain sight.

In Cyprus, citizens were robbed while they slept, like the Indianapolis Colts did to their city in moving to Baltimore 30 years ago, under the cover of darkness, and away from any local media/public scrutiny. It was business. Nothing personal.

The context here is if a very small country like Cyprus going under financially can cause over 600% of growth for the USD Bitcoin value, and no movement in the Precious Metals markets, what would the entire E.U. proving to Europeans that they are insolvent do for Bitcoin value going forward? If that isn’t a hint and a half that fiat currencies are on their last legs, nothing is. The governments and private banking interests they are beholden to are basically daring you to move your money out of E.U. banks into anything else. They don’t think you have any other choices but to bend over and take what new levels of corruption they give to you. Government and private financial institutional arrogance, plus corruption, equals potential exponential growth for Bitcoin in the future. Why not let experience be my guide? It’s better than some bureaucrat that’s in bed with a central banker. 2016 will be the Year of Bitcoin, at least from where I sit. If you have the heart to be a long-term player in Bitcoin, you will reap the rewards.

Of course, this is all just pie-in-the-sky speculation. Seek your investment advice, but what do you think this future mega bail-in means for the E.U., for the Bitcoin price, and for the future of fiat currency vs. Digital currency? Share above and comment below.

Images from Shutterstock.

2016bitcoin 2.0Bitcoin priceBitcoin Value

Your Ad Here?

Leave a Reply

Please use your real name instead of you company name or keyword spam.

Skip to toolbar