Το bitcoin θα είναι η πρώτη Τράπεζα όπως το κινητο ήταν η πρώτη συσκευή για 3,5 δισ οικονομικά αποκλεισμένους ανθρώπους

Click here to view original web page at www.cryptocoinsnews.com

The Cell Phone Connected the Unbanked, Bitcoin Will Bank ThemΟ συγγραφέας του “Bitcoin: το Μέλλον του Χρήματος» – υποστηρίζει ότι Bitcoin θα κάνει ό, τι στις τραπεζικές συναλλαγές ότι  το κινητό τηλέφωνο έκανε στις τηλεπικοινωνίες.

Τα κινητά τηλέφωνα είναι τεχνικά πιο προηγμένα και πιο ευέλικτα από τα  σταθερά τηλέφωνα, και σήμερα προσφέρουν πολλές νέες και χρήσιμες επιλογές, αλλά ο κύριος λόγος για την εκρηκτική ανάπτυξη των κινητων τηλεφώνων είναι η παγκόσμια οικονομική ενσωμάτωση.

Τα κινητά τηλέφωνα μείωσαν δραματικά τα εμπόδια εισόδου στην αγορά για υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών. Ξαφνικά, οι ‘unbanked’ του κόσμου ήταν σε θέση να αγοράσουν ένα κινητό τηλέφωνο και μια προπληρωμένη κάρτα για μια εύλογη πληρωμή σε μετρητά, χωρίς ερωτήσεις. Δεν εκπλήσσει το γεγονός ότι τα κινητά τηλέφωνα γρήγορα διείσδυσαν τον αναπτυσσόμενο κόσμο: πολύ απλά, ήταν η πρώτη φορά που μεγάλα τμήματα του πληθυσμού θα μπορούσαν να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών.

Το Bitcoin θα μπορούσε να επιτρέψει σε 3,5 δισ οικονομικά αποκλεισμένων ανθρώπους να συμμετέχουν στο παγκόσμιο εμπόριο

Το Bitcoin μπορεί να κάνει το ίδιο και για τις τραπεζικές και χρηματοοικονομικές υπηρεσίες. Ξαφνικά, οι ‘ unbanked’ του κόσμου είναι σε θέση να στέλνουν και να λαμβάνουν απευθείας ηλεκτρονικά μετρητά, χωρίς ερωτήσεις.

Εκτιμάται ότι το ήμισυ του συνόλου των ενηλίκων σε όλο τον κόσμο δεν έχουν πρόσβαση σε βασικές χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες. Σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα, οι λόγοι γι ‘αυτό είναι «η φτώχεια, το κόστος, η απόσταση ταξιδιού και τα απαραίτητα χαρτιά για να ανοίξουν ένα λογαριασμό.”

Χάρη στο Bitcoin και στις άλλες μορφές κινητών χρήματα, αυτή η έλλειψη των βασικών χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών δεν είναι πλέον εμπόδιο. Δεν χρειάζεστε έναν τραπεζικό λογαριασμό ή οποιαδήποτε από αυτά τα πράγματα. Αυτή είναι η ιστορία. Όλα όσα χρειάζεστε για να συμμετάσχετε στο ηλεκτρονικό εμπόριο είναι μερική πρόσβαση στο internet. Το μεγαλύτερο μέρος του παγκόσμιου πληθυσμού θα έχει αυτή την πρόσβαση πολύ πριν να έχουν τις κατάλληλες εγκαταστάσεις υγιεινής, εκπαίδευσης ή υγειονομικής περίθαλψη.

Αυτό ήδη συμβαίνει χωρίς το Bitcoin, χάρη σε ένα τοπικό δίκτυο epay υπηρεσιών όπως το  M-Pesa  το οποίο γνωρίζει οικονομική άνθηση στην Κένυα. Με ένα παγκόσμιο, αποκεντρωμένο σύστημα όπως το Bitcoin, η πιθανότητα να απογειωθεί είναι τεράστια!


african-woman-square

In a guest post on Virgin Entrepreneur Dominic Frisby – the author of “Bitcoin: the Future of Money?” – argues that Bitcoin will do to banking what the cell phone did to telecom.

Cell phones are technically more advanced and much more flexible than landline phones, and today they offer a lot of new and useful options, but the main reason for the explosive growth of the cell phone market worldwide is financial inclusion.

“Quite simply, many people couldn’t get access to the basic financial services needed to get a landline. Landlines were, except for pay-phones, credit-based. You needed a bank account. Many people might have liked a landline, but couldn’t.”

Cell phones dramatically lowered the barriers to entry for telecom services. Suddenly, the unbanked of the world were able to buy a cell phone and a prepaid card for a reasonable payment in cash, no questions asked. It’s not surprising then that cell phones swiftly penetrated the developing world: quite simply, it was the first time that large segments of the population could access telecom services.

CCN: World's Largest & Leading Independent Bitcoin News Source

Bitcoin Could Enable 3.5 Billion Financially Excluded People to Participate in World Trade

Frisby argues that Bitcoin can do the same for banking and financial services. Suddenly, the unbanked of the world are able to send and receive electronic cash online, no questions asked.

It is estimated that half of all adults worldwide do not have access to basic financial services. According to the World Bank, the reasons for this are “poverty, the cost, the travel distance and the necessary paperwork to open an account.”

Thanks to Bitcoin and other forms of mobile money, this lack of basic financial services is no longer a barrier to entry. You don’t need a bank account or any of that stuff. That’s history. All you need to participate in ecommerce is some internet access. Most of the world’s population will have that long before they have proper sanitation, education or healthcare.

This is already happening without Bitcoin, thanks to local mobile e-payment services like M-Pesa, which is creating an economic boom in Kenya (compared to nearby countries). With a global, decentralized system like Bitcoin, the possibilities become enormous.

What do you think of the potential of Bitcoin to open financial services to the unbanked? Comment below!

Images from Shutterstock.

Follow @CryptoCoinsNews

unbanked

Your Ad Here?

Leave a Reply

Please use your real name instead of you company name or keyword spam.

Skip to toolbar