Αριθμός συναλλαγών στο Bitcoin

Το παραπάνω διάγραμμα είναι γραφική αναπαράσταση των συναλλαγών που γίνονται στο δίκτυο του Bitcoin.

Η μπλε γραμμή είναι ο κινητός μέσος όρος 28 ημερών για τον ημερήσιο αριθμό των συναλλαγών Bitcoin. Η κόκκινη καμπύλη δείχνει την μακροπρόθεσμη τάση με αρκετά καλή ακρίβεια. Η εξίσωση που την περιγράφει είναι η εξής :

t (m) = 0.4 x (m3 – m2)

t = αριθμός συναλλαγών, m = μήνας από την αρχική συναλλαγή

Την 1η Ιανουαρίου 2015 είναι ακριβώς 60 μήνες από την πρώτη συναλλαγή στις 1 Ιανουαρίου 2010. Οπότε :

t (60) = 84.960

Η πραγματική τιμή εκείνη την ημέρα ήταν 84.866

Αν ακολουθηθεί η τάση που περιγράφεται από το μοντέλο είναι πιθανόν να δούμε τα παρακάτω νούμερα στις επόμενες ημερομηνίες.

1η Ιανουαρίου 2016 : 147.266

1η Ιανουαρίου 2017 : 234.259

1η Ιανουαρίου 2018 : 685.440

Leave a Reply

Please use your real name instead of you company name or keyword spam.

Skip to toolbar