Υπάρχει blockchain χωρίς το Bitcoin ;

Εδώ και μερικούς μήνες βλέπουμε ότι πολλές μεγάλες επιχειρήσεις ενδιαφέρονται να επενδύσουν, να εξερευνήσουν και να φτιάξουν ένα δικό τους blockchain χωρίς να χρειάζεται να ασχοληθούν με το Bitcoin. Αυτό εγείρει το ερώτημα “Μπορεί να διαχωριστεί το blockchain από το Bitcoin ?” που απασχολεί την κοινότητα και αναμένεται να μας κρατήσει το ενδιαφέρον για όσους ασχολούμαστε και με τον επιχειρηματικό κόσμο.

Αν θέλουμε να φτιάξουμε μια εφαρμογή, χρησιμοποιώντας το blockchain, πρέπει πρώτα να καταλάβουμε τι είδους προβλήματα μας λύνει αυτή η τεχνολογία. Μέσα σε όλα τα υπόλοιπα, το blockchain λύνει το πρόβλημα των βυζαντινών στρατηγών – ένα πρόβλημα της πληροφορικής που θεωρούνταν άλυτο μέχρι το white paper του Satoshi Nakamoto. Μια περιγραφή του προβλήματος μπορείτε να βρείτε στο παρακάτω link.

Η εσωτερική αξία που δημιουργήθηκε από αυτή τη λύση είναι η επίτευξη εμπιστοσύνης χωρίς κάποια κεντρική εξουσία να την παρέχει. Η αποκεντροποίηση του εκάστοτε συστήματος χωρίς την απώλεια της εμπιστοσύνης αντιπροσωπεύει την οικονομία του μέλλοντος και πως πρόκειται να οδηγηθούν οι οικονομικές εξελίξεις σε πολλούς κλάδους.

Έστω ότι μια μεγάλη επιχείρηση θέλει να χρησιμοποιήσει το blockchain για δική της χρήση. Θα φτιάξει ένα δικό της και αμέσως διαλύει όλη την ουσία ενός crypto – asset. Ποια είναι η ουσία να χρησιμοποιείς μια τεχνολογία του 21ου αιώνα όταν την προσεγγίζεις με την νοοτροπία του 20ου ;

Ο διαχωρισμός μεταξύ Bitcoin και blockchain δεν υφίσταται. Χωρίς το blockchain, το Bitcoin είναι απλώς ένα ψηφιακό νόμισμα που κανείς δεν θα του έδινε σημασία. Χωρίς το Bitcoin, κανείς δεν γνωρίζει την αξία που καθορίζει την ιδιοκτησία του blockchain.

Στην νέα οικονομία που Bitcoin, το χρήμα είναι μια εικόνα που συνεχώς επιβεβαιώνεται, επεκτείνεται και ανακατανείμεται σύμφωνα με τις αρχές της κρυπτογραφίας.

Leave a Reply

Please use your real name instead of you company name or keyword spam.

Skip to toolbar