Νέα εφαρμογή τριγωνικού arbitrage

Το Currency Triangular Arbitrage είναι μια εφαρμογή που εντοπίζει ευκαιρίες τριγωνικού arbitrage που σας εμφανίζει ευκαιρίες για κέρδη όποτε υπάρχουν οι κατάλληλες συνθήκες.

Αρκετά διασκεδαστική για να δοκιμάσετε όσους συνδυασμούς έχετε στο μυαλό σας.

Μπορείτε να τη βρείτε στο παρακάτω link :

https://play.google.com/store/apps/details?id=wellbeing.currencyarbitrage

Skip to toolbar