Οι πατέντες στο χώρο του Bitcoin

Η Coinbase προσπαθεί το τελευταίο διάστημα να πατεντάρει κάποιες από τις κύριες λειτουργίες στο χώρο του Bitcoin, πολλές από αυτές παρέχονται από αρκετές εταιρίες του χώρου. Και τώρα αρχίζει ο χαμός.

Η παρούσα εταιρία έχει υποβάλλει 9 πατέντες τους τελευταίους 18 μήνες στις ΗΠΑ, που περιλαμβάνουν το “tip button” και το “Bitcoin exchange”.

Το πρόβλημα είναι ότι πολλές εταιρίες παρέχουν αυτές τις υπηρεσίες εδώ και χρόνια. Η Changetip, για παράδειγμα, έχει εισάγει το “tip button” από το 2013 σε αντίθεση με την αντίστοιχη υπηρεσία της Coinbase που εισήχθη το 2014 αλλά δεν ευδοκίμησε λόγω του Changetip. Το πρώτο ανταλλακτήριο ήταν το Mt. Gox ενώ η Coinbase ιδρύθηκε το 2012.

Η Coinbase είναι η πρώτη εταιρία που προσπαθεί να κάνει αυτό το πράγμα σε ένα σύστημα ανοικτού λογισμικού. Σύμφωνα με τον CEO της, Brian Armstrong, η εταιρία αναγκάστηκε από το υπάρχον σύστημα για αυτή της την κίνηση.

Το όλο θέμα που έχει δημιουργηθεί με τις πατέντες είναι ένα μείον για αυτό που πρεσβεύει το Bitcoin. Η ανάπτυξη του νομίσματος και της τεχνολογίας του βασίζεται στο ότι ο καθένας μπορεί να το χρησιμοποιήσει με όποιο τρόπο θέλει για τους δικούς δημιουργικούς σκοπούς.

Κάνοντας βέβαια και τον δικηγόρο του διαβόλου, ένας πόλεμος πατέντων ίσως έφερνε μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα και περισσότερα κεφάλαια σε τέτοιες προσπάθειες αλλά νομίζω ότι κάτι τέτοιο δεν πρέπει να διακινδυνευτεί.

Leave a Reply

Please use your real name instead of you company name or keyword spam.

Skip to toolbar