Το πρώτο ακαδημαϊκό περιοδικό για το Bitcoin

Το Bitcoin έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον πολλών ακαδημαϊκών, πληροφορικών και οικονομολόγων για ποικίλα θέματα που εφάπτονται των ιδιοτήτων του. Το Πανεπιστήμιο του Pittsburgh ξεκίνησε την έκδοση του Ledger, του πρώτου ακαδημαϊκού περιοδικού με αποκλειστικό θέμα το Bitcoin.

Τα papers που έχουν γραφεί ως τώρα για το Bitcoin περιλαμβάνουν μια μεγάλη γκάμα θεμάτων από μοίρασμα πληροφοριών μέσω του δικτύου του μέχρι προτάσεις για ρυθμιστικές αρχές σε κυβερνητικό επίπεδο. Οι εκδότες αναφέρουν ότι θα είναι όπως όλα τα υπόλοιπα ακαδημαϊκά περιοδικά χωρίς ιδιαιτερότητες.

Το περιοδικό θα περιέχει τεχνικά, κοινωνικά, οικονομικά και φιλοσοφικά θέματα γύρω από το Bitcoin. Τα papers που θα δημοσιεύονται μπορούν να είναι προτάσεις για νέο σχεδιασμό των κρυπτογραφικών αλγορίθμων μέχρι μακροοικονομικές μελέτες για τη χρησιμοποίηση του.

Leave a Reply

Please use your real name instead of you company name or keyword spam.

Skip to toolbar