Έκθεση του ΟΟΣΑ για τα cryptocurrencies

Ο ΟΟΣΑ ετοίμασε ένα working paper για την καινοτομία στον χρηματοπιστωτικό τομέα. Μέσα στο paper δεν αντικατοπτρίζονται οι απόψεις των καρτών-μελών του ΟΟΣΑ ή του οργανισμού σαν σύνολο, αλλά περιέχει υλικό που μπορεί να βοηθήσει στη στ’αση τους απέναντι στην κατάσταση της οικονομίας.

Η έκθεση δίνει μια περίληψη για το τι είναι τα cryptocurrencies, εστιάζοντας στις διαφορές που έχουν με τα συμβατικά νομίσματα των χωρών. Αναφέρεται ότι η μη-κυβερνητική ύπαρξη μέσου αποθήκευσης αξίας δεν είναι κάτι καινούργιο, με πιο τρανταχτό παράδειγμα τα αεροπορικά μίλια. Ακόμα, τα cryptocurrencies μπορούν να μετατραπούν πολύ πιο εύκολα σε συμβατικό χρήμα σε σχέση με άλλα μέσα αποθήκευσης αξίας.

Για την σχέση των cryptocurrencies με την παρανομία λόγω της ανωνυμίας των συναλλαγών που προσφέρουν, η έκθεση αναφέρει :

«Στην πραγματικότητα, τα μετρητά παρέχουν μεγαλύτερη ανωνυμία από ότι τα cryptocurrencies. Η ιδιοκτησία των cryptocurrencies είναι δημόσια, ακόμα και αν το όνομα και η διεύθυνση του κατόχου δεν εμφανίζονται. Σε περίπτωση που μπορέσουν να εντοπιστούν τα πραγματικά στοιχεία του κατόχου, μπορούν να εντοπιστούν πολλές αλυσίδες αξίας μέσα στο σύστημα. Τα στοιχεία εναντίον των cryptocurrencies είναι πιο αδύναμα σε σχέση με αυτά εναντίον των μετρητών.»

Το επίπεδο της δημόσιας εμπιστοσύνης στα cryptocurrencies είναι περιορισμένο και δεν είναι έτοιμα να αντικαταστήσουν τα συμβατικά. Παράλληλα, δεν έχουν γίνει κινήσεις νομοθέτησης από τις κεντρικές τράπεζες.

Ακόμα και όταν τα cryptocurrencies δεν είναι παράνομα, λίγοι έμποροι τα δέχονται. Μόνο 3 στους 10.000 εμπόρους δέχονται σαν πληρωμή cryptocurrencies.

Η έκθεση κλείνει ότι για την επιτυχία των cryptocurrencies, χρειάζονται κανόνες.

Ολόκληρο το paper εδώ :

http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=DAF/COMP/WP2%282015%299&docLanguage=En

 

 

Leave a Reply

Please use your real name instead of you company name or keyword spam.

Skip to toolbar