Είναι η ScottPound πραγματικό cryptocurrency ?

Η ScottPound, το cryptocurrency που προτάθηκε για τη Σκωτία από το New Economic Foundation, θα απολέσει κάποια από τα βασικά πλεονεκτήματα που έχει μια πραγματική ισοτιμία , ανέφερε ο Chris Cooper του Digital Currency Executive Brief (DCEBrief).

Όσο θελκτικό και αν μοιάζει το project που φαίνεται να συνδέεται με την ανεξαρτησία της Σκωτίας, η επίδραση ενός cryptocurrency με κυβερνητική στήριξη θα φέρει αναταραχή στους υποστηρικτές των cryptocurrencies.

Το παράδειγμα του MintChip, ενός cryptocurrency που είχε αναπτυχθεί από την κυβέρνηση του Καναδά μεταξύ 2012 και 2014 έδειξε ότι ένα digital currency ελεγχόμενο από κυβέρνηση υστερεί σε σχέση ενός συμβατικού cryptocurrency.

Τα πλεονεκτήματα που χάνει είναι ένα κυβερνητικό cryptocurrency είναι :

1) ανεξαρτησία από τον κυβερνητικό έλεγχο

2) ανεξαρτησία από τις διακυμάνσεις που συνδέονται με τη εθνική ισοτιμία και προκαλούνται πέρα από τη προσφορά και τη ζήτηση

3) ανεξαρτησία από συναλλακτικά κόστη

Παρ’ όλα αυτά, η εφαρμογή της ScottPound θα είχε και πολλά πλεονεκτήματα για τους κατοίκους καθώς θα μειώνονταν αισθητά τα κόστη των επιχειρήσεων, μείωση της εξάρτησης από ξένες τράπεζες και οικονομική ενίσχυση 250 ScottPounds για κάθε κάτοικο.

Leave a Reply

Please use your real name instead of you company name or keyword spam.

Skip to toolbar