Νέα πλατφόρμα blockchain για τις τράπεζες

Η Axlacor ανακοίνωσε ότι θα βγάλει σε κυκλοφορία την νέα της πλατφόρμα Neon, που θα επιτρέπει στις τράπεζες να αντικαταστήσουν το εσωτερικό βιβλίο συναλλαγών καθώς και τα συστήματα εκκαθάρισης και διακανονισμών με ένα μόνο πακέτο. Η νέα εναλλακτική πρόταση είναι βασισμένη πάνω στην τεχνολογία δημοσίου καθολικού (public ledger) που βρίσκεται πίσω από το Bitcoin.

Το νέο σύστημα θα δίνει τη δυνατότητα στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να αποθηκεύσουν, να επεξεργαστούν και να αναλύσουν πολλαπλούς τύπους ειδικών δεδομένων. Ο σκοπός της τεχνολογίας αυτής είναι να βοηθήσει τις τράπεζες να ξεφορτωθούν παλαιολιθικά συστήματα και να μειώσει τα κόστη του IT. H Axlacor σκοπεύει να δημιουργήσει μια ομάδα εργασίας τραπεζών για να αναπτύξει την εφαρμογή της τεχνολογίας.

Η εταιρία με βάση το Λονδίνο χρησιμοποιεί το publc ledger και τη κρυπτογραφία για να βοηθήσει επενδυτικές τράπεζες με λύσεις που θα μειώνουν το κόστος.

Leave a Reply

Please use your real name instead of you company name or keyword spam.

Skip to toolbar