Τι είναι το Bitcoin?

Click here to view original web page at www.coindesk.com

What is Bitcoin?

To Bitcoin είναι μια μορφή ψηφιακού νομίσματος που δημιουργήθηκε  ηλεκτρονικά. Κανείς δεν ελέγχει το Bitcoin, δεν εκτυπώνεται όπως τα δολάρια ή το ευρώ. Παράγεται από τους ‘miners’ οι οποίοι προσπαθούν να λύσουν  έναν πολύπλοκο αλγόριθμο και ανταμείβονται με bitcoins. Είναι το πρώτο παράδειγμα μιας αναπτυσσόμενης κατηγορίας των χρημάτων που είναι γνωστή ως cryptocurrency.

 

Σε τι διαφέρει από τα άλλα νομίσματα;

Το  πιο σημαντικό χαρακτηριστικό του Bitcoin είναι ότι είναι αποκεντρωμένο και δεν ελέγχεται από κανένα ίδρυμα. Το Bitcoin μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ηλεκτρονικές αγορές. Υπό αυτή την έννοια, είναι σαν τα συμβατικά δολάρια, ευρώ ή γιεν, τα οποία αποτελούν επίσης αντικείμενο διαπραγμάτευσης ψηφιακά.

Ποιος το δημιούργησε;

Ένας προγραμματιστής λογισμικού που ονομάζεται Satoshi Nakamoto δημιούργησε το Bitcoin. Η ιδέα του ήταν να παράγει ένα ανεξάρτητο νόμισμα από οποιασδήποτε κεντρική αρχή, μεταβιβάσιμο σε ηλεκτρονική μορφή και με πολύ χαμηλές αμοιβές συναλλαγής.

Ποιος το τυπώνει;

Κανείς. Αυτό το νόμισμα δεν τυπώνεται φυσικά από μια κεντρική τράπεζα. Αντ ‘ αυτού, το Bitcoin δημιουργείται ψηφιακά, από μια κοινότητα ανθρώπων που ο καθένας μπορεί να συμμετάσχει. Τα Bitcoins  « εξορύσσονται » , χρησιμοποιώντας υπολογιστική ισχύ σε ένα κατανεμημένο δίκτυο. Το δίκτυο αυτό επίσης, επεξεργάζεται συναλλαγές που γίνονται με το εικονικό νόμισμα, καθιστώντας ουσιαστικά το Bitcoin και  δίκτυο πληρωμών.

Έτσι δεν θα μπορεί να παραχθούν απεριόριστα bitcoins;

Αυτό δεν είναι σωστό. Το πρωτόκολλο Bitcoin ορίζει ότι μόνο 21 εκατομμύρια bitcoins μπορούν να δημιουργηθούν από τους miners. Ωστόσο, αυτά τα νομίσματα μπορούν να χωριστούν σε μικρότερα τμήματα (το μικρότερο ποσό που διαιρείται είναι 1/100000000 του Bitcoin και ονομάζεται «Satoshi»).

Τι είναι αυτό στο οποίο βασίζεται;

Τα συμβατικά νομίσματα έχουν  βασιστεί στο  χρυσό ή το ασήμι. Θεωρητικά, θα έχετε ακούσει ότι αν παραδώσετε ένα δολάριο στην τράπεζα, θα μπορούσατε να πάρετε χρυσό πίσω (αν και αυτό στην πραγματικότητα δεν ισχύει). Το Bitcoin δεν βασίζεται στο χρυσό αλλά είναι βασισμένο στα μαθηματικά.

Σε όλο τον κόσμο, οι miners χρησιμοποιούν προγράμματα λογισμικού που ακολουθούν έναν μαθηματικό τύπο για την παραγωγή των bitcoins. Ο μαθηματικός αυτός  τύπος είναι ελεύθερα διαθέσιμος, έτσι ώστε ο καθένας να μπορεί να το ελέγξει. Το λογισμικό είναι επίσης ανοικτού κώδικα, πράγμα που σημαίνει ότι ο καθένας μπορεί να το δει .

Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του;

Το Bitcoin έχει αρκετά σημαντικά χαρακτηριστικά που το ξεχωρίζουν από τα συνήθεις νομίσματα “fiat currencies”.

1. Είναι αποκεντρωμένο

Το δίκτυο Bitcoin δεν ελέγχεται από μια κεντρική αρχή. Κάθε μηχάνημα που εξάγει Bitcoins και επεξεργάζεται συναλλαγές αποτελεί ένα μέρος του δικτύου. Αυτό σημαίνει ότι, θεωρητικά, μία κεντρική αρχή δεν μπορεί να πειραματιστεί με τη νομισματική πολιτική και να προκαλέσει κατάρρευση – ή απλά να αποφασίσει να κατάσχει τα bitcoins των ανθρώπων, όπως η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αποφάσισε να κάνει στην Κύπρο στις αρχές του 2013.

2. Είναι εύκολο να δημιουργηθεί

Οι συμβατικές τράπεζες σας περνούν από αρκετές διαδικασίες  να ανοίξετε έναν τραπεζικό λογαριασμό. Ωστόσο, μπορείτε να ορίσετε μια διεύθυνση Bitcoin σε δευτερόλεπτα, χωρίς ερωτήσεις και χωρίς καταβλητέα τέλη.

3. Είναι ανώνυμο

Οι χρήστες μπορούν να κατέχουν πολλαπλές διευθύνσεις Bitcoin, και δεν συνδέονται με τα ονόματα, τις διευθύνσεις, ή άλλες προσωπικές πληροφορίες.

4. Είναι απολύτως διαφανής

Το Bitcoin αποθηκεύει τις λεπτομέρειες της κάθε μεμονωμένης συναλλαγής που συνέβη ποτέ στο δίκτυο σε μια τεράστια εκδοχή του γενικού καθολικού, που ονομάζεται αλυσίδα μπλοκ . Η αλυσίδα μπλοκ τα λέει όλα. Εάν έχετε μια διεύθυνση bitcoin  που χρησιμοποιείται δημοσίως, ο καθένας μπορεί να δει πόσα bitcoins αποθηκεύονται σε αυτή τη διεύθυνση. Απλώς δεν ξέρει ότι είναι η δική σας.

5. Οι αμοιβή συναλλαγής είναι πολύ μικρή

Η τράπεζά σας μπορεί να σας χρεώσει ένα τέλος των 10 ευρώ για τις διεθνείς μεταφορές. To Bitcoin δεν το κάνει.

6. Είναι γρήγορο

Μπορείτε να στείλετε χρήματα οπουδήποτε και θα φτάσει σε λίγα λεπτά αργότερα, μόλις το δίκτυο Bitcoin επεξεργάστεί την πληρωμή.

7. Είναι μη-αναστρέψιμο

Όταν σας σταλούν  bitcoins, δεν υπάρχει κανένας που να μπορεί να τα πάρει τα πίσω, εκτός αν εσείς τα επιστρέψετε στον παραλήπτη.

 

Τι είναι το ψηφιακό πορτοφόλι για bitcoins ?

 

 

wallet1

 

 

 

 

 

 


Bitcoin is a form of digital currency, created and held electronically. No one controls it. Bitcoins aren’t printed, like dollars or euros – they’re produced by lots of people running computers all around the world, using software that solves mathematical problems. It’s the first example of a growing category of money known as cryptocurrency.

What makes it different from normal currencies?

What is bitcoin?
zcopley / Flickr

Bitcoin can be used to buy things electronically. In that sense, it’s like conventional dollars, euros, or yen, which are also traded digitally.

However, bitcoin’s most important characteristic, and the thing that makes it different to conventional money, is that it is decentralized. No single institution controls the bitcoin network. This puts some people at ease, because it means that a large bank can’t control their money.

Who created it?

A software developer called Satoshi Nakamoto proposed bitcoin, which was an electronic payment system based on mathematical proof. The idea was to produce a currency independent of any central authority, transferable electronically, more or less instantly, with very low transaction fees.

Who prints it?

No one. This currency isn’t physically printed in the shadows by a central bank, unaccountable to the population, and making its own rules. Those banks can simply produce more money to cover the national debt, thus devaluing their currency.

Instead, bitcoin is created digitally, by a community of people that anyone can join. Bitcoins are ‘mined’, using computing power in a distributed network. This network also processes transactions made with the virtual currency, effectively making bitcoin its own payment network.

So you can’t churn out unlimited bitcoins?

That’s right. The Bitcoin protocol – the rules that make bitcoin work – say that only 21 million bitcoins can ever be created by miners. However, these coins can be divided into smaller parts (the smallest divisible amount is one hundred millionth of a bitcoin and is called a ‘Satoshi’, after the founder of bitcoin).

What is it based on?

Conventional currency has been based on gold or silver. Theoretically, you knew that if you handed over a dollar at the bank, you could get some gold back (although this didn’t actually work in practice). But bitcoin isn’t based on gold; it’s based on mathematics.

Around the world, people are using software programs that follow a mathematical formula to produce bitcoins. The mathematical formula is freely available, so that anyone can check it. The software is also open source, meaning that anyone can look at it to make sure that it does what it is supposed to.

What are its characteristics?

Bitcoin has several important features that set it apart from normal fiat currencies.

1. It's decentralized

The bitcoin network isn’t controlled by one central authority. Every machine that mines bitcoin and processes transactions makes up a part of the network, and the machines work together. That means that, in theory, one central authority can’t tinker with monetary policy and cause a meltdown – or simply decide to take people’s bitcoins away from them, as the Central European Bank decided to do in Cyprus in early 2013. And if some part of the network goes offline for some reason, the money keeps on flowing.

2. It's easy to set up

Conventional banks make you jump through hoops simply to open a bank account. Setting up merchant accounts for payment is another Kafkaesque task, beset by bureaucracy. However, you can set up a bitcoin address in seconds, no questions asked, and with no fees payable.

3. It's anonymous

Well, kind of. Users can hold multiple bitcoin addresses, and they aren’t linked to names, addresses, or other personally identifying information. However…

4. It's completely transparent

…bitcoin stores details of every single transaction that ever happened in the network in a huge version of a general ledger, called the block chain. The block chain tells all. If you have a publicly used bitcoin address, anyone can tell how many bitcoins are stored at that address. They just don’t know that it’s yours. There are measures that people can take to make their activities more opaque on the bitcoin network, though, such as not using the same bitcoin addresses consistently, and not transferring lots of bitcoin to a single address.

5. Transaction fees are miniscule

Your bank may charge you a £10 fee for international transfers. Bitcoin doesn’t.

6. It’s fast

You can send money anywhere and it will arrive minutes later, as soon as the bitcoin network processes the payment.

7. It’s non-repudiable

When your bitcoins are sent, there’s no getting them back, unless the recipient returns them to you. They’re gone forever.

So, bitcoin has a lot going for it, in theory. But how does it work, in practice? Read more to find out how bitcoins are mined, what happens when a bitcoin transaction occurs, and how the network keeps track of everything.

Leave a Reply

Please use your real name instead of you company name or keyword spam.

Skip to toolbar