Θεμελιώδης & Τεχνική Ανάλυση στο Cryptocurrency Trading

Το άρθρο παρουσιάζει την πλευρά της θεμελιώδους και της τεχνικής ανάλυσης μέσα στη διαδικασία του trading των bitcoins.

Θεμελιώδης ανάλυση (Fundamental analysis)

Πιστεύω ότι για να αξίζει ένα altcoin περαιτέρω προσοχή, πρέπει να έχει τεχνικά χαρακτηριστικά που θα του επιτρέψει να προχωρήσει στο μέλλον. Αυτό αποκλειστικά καθορίζει αν το εκάστοτε cryptocurrency έχει τη δυνατότητα να αντέξει σε μέσο-μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Ακόμα και αν βγαίνουν 5 νέα cryptocurrency κάθε μέρα, σπάνια βλέπεις κάποιο cryptocurrency ανά μήνα που μπορεί να αντέξει έστω και μεσοπρόθεσμα.

Για την αξιολόγηση ενός cryptocurrency λαμβάνονται 7 παράμετροι υπόψιν : οι προγραμματιστές λογισμικού (developers) που το δημιούργησαν, η κοινότητα (community) που το υποστηρίζει, το marketing και το branding που τρέχει, η δημοσιότητα (popularity) που προέκυψε από τα προηγούμενα, η καινοτομία (novelty) που περιέχει, η δομή (infrastructure) μέσα από την οποία αναπτύσσεται και η ρευστότητα (liquidity) που υπάρχει στην αγορά του.

Με τόσα cryptocurrencies εκεί έξω, αυτοί οι παράγοντες βοηθούν να ξεκαθαρίσουν τα αδύναμα νομίσματα και να επικεντρωθούμε στα altcoins που αρχικά διαφέρουν από τα υπόλοιπα και στη συνέχεια μπορούν να παρέχουν περισσότερη αξία και απόδοση. Έπειτα, η χρήση της Τεχνικής Ανάλυσης μας βοηθάει να κρίνουμε σημεία εισόδου και εξόδου στην αγορά ενός cryptocurrency.

Τεχνική ανάλυση (Technical analysis)

Πολλοί θα συμφωνήσουν στο ότι η αγορά των altcoins είναι η αντίστοιχη των “penny stocks” στο χώρο των cryptocurrencies. Αν δεν ξέρετε τι είναι τα “penny stocks” αυτό το video μπορεί να σας βοηθήσει. Υπό αυτή την έννοια, τα περισσότερα altcoins έχουν πολύ χαμηλή ρευστότητα, αλλά πού υψηλότερη μεταβλητότητα. Εφόσον μέχρι σήμερα υπάρχουν πάνω από 550 cryptocurrencies, καλό είναι περιορίζουμε την λίστα μας σε μια μικρή που να μπορούμε να τη χειριστούμε, και να αγοράζουμε υποτιμημένα νομίσματα ή να κάνουμε trading έξω από τα breakouts. Θα βρείτε πολύ δύσκολο να παρακολουθείτε πάνω από 5 altcoins την ίδια στιγμή αλλά οι προσαρμογές στη μικρή σας λίστα είναι πάντα για το καλό.

Ανείστε νέος στην Τεχνική Ανάλυση, το παρακάτω video αποτελεί ένα καλό οδηγό για καθημερινό trading με penny stocks επίσης εξηγεί τα βασικά για το πως να διαβάζετε γραφήματα. Τα βασικά σενάρια του video είναι οι αντιστάσεις και οι υποστηρίξεις (resistances & supports), τα breakouts που συμπίπτουν με την υψηλή εμπορευσιμότητα καθώς και η γενική ιδέα του “Ότι ανεβαίνει, κατεβαίνει”.

Στα επόμενα άρθρα θα αναλύσουμε συγκεκριμένες στρατηγικές trading, τα οποία θα συνοδεύονται από videos τα οποία έχουν σχέση με το real trading

Leave a Reply

Please use your real name instead of you company name or keyword spam.

Skip to toolbar