Μέθοδοι Τεχνικής Ανάλυσης (2)

Τεχνικής Ανάλυσης συνέχεια σήμερα με άλλες 2 μεθόδους που μας βοηθούν να κάνουμε επιτυχημένα trades όταν ασχολούμαστε με cryptocurrencies.

3. Trading ανάλογα με την εμπορευσιμότητα

Ένα σημαντικό σενάριο που συμβαίνει στις αγορές είναι ότι οι μεγάλες κινήσεις στην τιμή σχεδόν πάντα συμπίπτουν με μεγάλη εμπορευσιμότητα. Η παρακάτω εικόνα δείχνει 2 γραφήματα. Το πάνω είναι η τιμή του Bitcoin σε σχέση με το $ και το κάτω η εμπορευσιμότητα του δηλαδή πόσα bitcoins ανταλλάχθηκαν.

Κρατώντας το παραπάνω στο μυαλό μας, εδώ είναι που μπαίνει η ρευστότητα ενός altcoin στο παιχνίδι. Όσο υψηλότερη είναι η εμπορευσιμότητα ενός altcoin, τόσο χαμηλότερα θα είναι τα spreads για αυτό και είναι πιο πιθανό να κάνουμε μερικά κερδοφόρα trades από αυτό. Γενικά, η εμπορευσιμότητα είναι ένας καλός αναλογικός δείκτης για την αναγνωρισιμότητα του altcoin τη στιγμή που το εξετάζουμε.

Εκτός βέβαια , από την εμπορευσιμότητα αυτή καθ’ εαυτή, ένας άλλος καλός δείκτης είναι η αλλαγή της εμπορευσιμότητας μέσα στο χρόνο. Αν καταλάβουμε ότι η εμπορευσιμότητα ενός altcoin ανεβαίνει σταδιακά και σταθερά τις τελευταίες μέρες, αυτό μπορεί να είναι ένα σήμα ότι έρχεται μια μεγάλη “έκρηξη” στην τιμή του. Τα γραφήματα εμπορευσιμότητας συνήθως δείχνουν τα δεδομένα ανά 24 ώρες.

Site με δεδομένα εμπορευσιμότητας :

Cryptsy

Cryptocoinchart

Coinmarketcap

Crypto Coins Table

4. Breakout patterns

Το τελευταίο εργαλείο της τεχνικής ανάλυσης που θα παρουσιάσουμε είναι τα breakout patterns. Τα breakout patterns είναι γνωστά σαν εργαλεία στο χώρο του trading αλλά πολλοί δεν ξέρουν πως να βγάζουν κέρδος από αυτά. Είναι ένα από τα καλύτερα εργαλεία για να σχεδιάζουμε τις θέσεις εισόδου μας σε μια επένδυση, ενώ υπάρχουν πολλοί τρόποι για να το κάνουμε. Το παρακάτω video του YourTradingCoach αναδεικνύει μερικά χρήσιμα στοιχεία για το πως δουλεύει αυτό το εργαλείο.

Από μακριά αυτές οι ενδείξεις φαίνονται ως ο τέλειος δείκτης για να πάρουμε θέση εισόδου στην εκάστοτε αγορά. Αλλά τι συμβαίνει στη πραγματικότητα ; Πως μπορούμε να πάρουμε θέσεις όταν δεν ξέρουμε ακόμα πως έχουν σχηματιστεί τα μοτίβα ; Στο παρακάτω link, το video από το κανάλι Market Geeks μας προτείνει τον εξής απλό τρόπο με τα τριγωνικά μοτίβα :

α) Ανοδικό τρίγωνο -> Μπαίνουμε long

β) Καθοδικό τρίγωνο -> Μπαίνουμε short

γ) Συμμετρικό τρίγωνο/ Πριν να δημιουργηθεί τρίγωνο -> long στην άνοδο, short στην κάθοδο

https://www.youtube.com/watch?v=XyR-m8aUY3I

Αφού έχουμε τώρα τα εργαλεία μπορούμε να κάνουμε την ανάλυση μας και ξεκινήσουμε το trading. Τα παραπάνω εργαλεία όμως είναι άχρηστα αν δεν είμαστε ανοικτοί σε νέες ιδέες, δεν εμπλουτίζουμε τις γνώσεις μας γύρω από το trading και δεν δοκιμάζουμε καινούργια πράγματα γύρω από αυτό.

Πηγή alunacrypto.blogspot.com

Leave a Reply

Please use your real name instead of you company name or keyword spam.

Skip to toolbar