Σταχυολογήματα από το Github


Το Github είναι μια πλατφόρμα όπου προγραμματιστές από όλο το κόσμο ανεβάζουν τη δουλειά τους πάνω σε διάφορα projects. Το Bitcoin δεν θα μπορούσε να μην είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο στη ζωή και στην ενασχόληση των προγραμματιστών. Σήμερα σταχυολογούμε από το Github τα πιο ενδιαφέροντα κομμάτια που αναφέρονται στο Bitcoin.

Καλή διασκέδαση !

https://github.com/aantonop/bitcoinbook

https://github.com/bitcoin-abe/bitcoin-abe

https://github.com/maxme/bitcoin-arbitrage

https://github.com/sipa/bitcoin-seeder

https://github.com/thallium205/BitcoinVisualizer

https://github.com/bitcoinaverage/bitcoinaverage

https://github.com/camponez/watch-blockchain

https://github.com/gferrin/bitcoin-code

Leave a Reply

Please use your real name instead of you company name or keyword spam.

Skip to toolbar