Έκθεση της BIS για τα cryptocurrencies

Η οικονομική αρχή με βάση την Ελβετία εξέδωσε έκθεση για τις ψηφιακές ισοτιμίες που βασίζονται σε αποκεντρωμένα δίκτυα. Η έκθεση αναφέρει ότι νέες οικονομικές και κοινωνικές προοπτικές μπορούν να ξεδιπλωθούν μέσα από τη χρήση των cryptocurrencies και των τεχνολογιών τους.

Η επιτροπή για τις Πληρωμές και την Δομή των Αγορών στην BIS (Bank of International Settlements) στην 20-σέλιδη έκθεση αναλύει την ανάπτυξη αυτών των ισοτιμιών και την εφαρμογή τους από τις τράπεζες. Το συμπέρασμα που βγάζουν είναι ότι οι αλλαγές που θα φέρουν τα cryptocurrencies στα υπάρχοντα επιχειρηματικά μοντέλα και συστήματα θα είναι ριζοσπαστικές και πρωτοπόρες. Παράλληλα εξετάζουν και το ενδεχόμενο ανάπτυξης cryptocurrency από τις κεντρικές τράπεζες.

Η έλλειψη κεντρικού ελέγχου και η δυνατότητα της απουσίας τρίτου μέρους για την εμπιστοσύνη μεταξύ των συναλλασσόμενων είναι αυτό που κέντρισε το ενδιαφέρον των συντακτών της παρούσας έκθεσης και προτρέπουν τις κεντρικές τράπεζες να ερευνήσουν τις δυνατότητες των cryptocurrencies ειδικά σε ότι αφορά τα αποκεντρωμένα συστήματα καταγραφής στις πληρωμές.

Η BIS είναι ένα διεθνής χρηματοπιστωτικός οργανισμός που αποτελείται από κεντρικές τράπεζες και λειτουργεί ως “μια τράπεζα για τις κεντρικές τράπεζες”. Ο οργανισμός αποτελείται από 60 κεντρικές τράπεζες από Ευρώπη, Ασία, Βόρεια και Νότια Αμερική, Ωκεανία και Αφρική.

Η έκθεση στο παρακάτω link :

https://www.bis.org/cpmi/publ/d137.pdf

Leave a Reply

Please use your real name instead of you company name or keyword spam.

Skip to toolbar