Η Stampery βοηθάει τους δικηγόρους στη δουλειά τους

Οι developers της Stampery θεωρούν ότι η εφαρμογή τους είναι ιδιαίτερα χρήσιμη και εξοικονομεί πολύτιμο χρόνο στους δικηγόρους, πιστοποιώντας έγγραφα μέσω του blockchain.

Η Stampery προσφέρει πιστοποίηση εγγράφων που αποδεικνύει ηλεκτρονικά την ύπαρξη του και την ημερομηνία παράδοσης του. Η εταιρία ισχυρίζεται ότι αυτές οι λειτουργίες μπορούν να διευκολύνουν πολλούς επαγγελματίες που δουλεύουν με ευαίσθητα έγγραφα που χρήζουν συμβολαιογράφων. Τα έγγραφα αφορούν κυρίως κατόχους copyrights και πνευματικά δικαιώματα.

Ένα από τα κύρια πλεονεκτήματα της επιχείρησης είναι η απαλλαγή της αυθεντικοποίησης του εγγράφου από ένα τρίτο έμπιστο μέρος, που στις μέρες μας είναι το κράτος. Αυτό γίνεται εφικτό εφόσον το blockchain έχει όλα τα απαραίτητα στοιχεία για να έχει επίσημες αποδείξεις για τη πιστότητα του. Όλο το περιεχόμενο που βρίσκεται στο σύστημα δεν μπορεί να διαγραφεί ή να τροποποιηθεί, βρίσκεται σε αποκεντρωμένο δίκτυο και μπορεί να επικαιροποιηθεί από όλους τους χρήστες.

Σαν επιλογή, η εταιρία δίνει τη δυνατότητα στο πελάτη να δημιουργήσει τις δικές του κρυπτογραφικές υπογραφές, συνδεδεμένες με το σύστημα του και με την κυβέρνηση.

Όσο αφορά τις χρεώσεις των υπηρεσιών, μέχρι 10 έγγραφα είναι δωρεάν ενώ μέχρι 1.000 αντικείμενα, η τιμή είναι $9.90 ανά μήνα.

Τον επόμενο μήνα, η εταιρία θα ενεργοποιήσει μια ακόμα υπηρεσία της, που θα ελέγχει αν κάποιος έχει ανοίξει τα mail που του στείλατε.

Leave a Reply

Please use your real name instead of you company name or keyword spam.

Skip to toolbar