5 στρατηγικές για την ανάπτυξη του Bitcoin (Forbes)

To περιοδικό Forbes παρουσίασε τις 5 κυρίαρχες στρατηγικές που θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη του Bitcoin και την ευρύτερη αποδοχή του σαν μέσο συναλλαγής:

  1. Πιστοί στο Bitcoin : Όλο και περισσότερες επιχειρήσεις που είχαν υιοθετήσει αρχικά μόνο το blockchain technology, τώρα στρέφονται στο Bitcoin καθώς βλέπουν ότι το πιο ενεργό και αξιόπιστο blockchain είναι το αρχικό ακόμα και αν σταματήσουν οι κερδοσκοπικές τάσεις και οι επενδύσεις σε αυτό.
  2. Το κομμάτι του FinTech : Πολλές startup προσφέρουν πλέον φτηνές και αξιόπιστες λύσεις στο χώρο του χρηματοπιστωτικού τομέα, χρησιμοποιώντας το blockchain σαν βάση τους. Στο χώρο αυτό, πρωτοπόρες εταιρίες είναι η Abra, η Circle και η Uphold.
  3. Ψηφιοποίηση παντού : Μια νέα τάση που αναμένεται να καθιερωθεί τα επόμενα χρόνια είναι η καταγραφή εγγράφων, ακινήτων και γενικά περιουσιακών στοιχείων πάνω στο ήδη υπάρχον blockchain με απώτερο στόχο τη ασφάλεια τους και τη δυνατότητα για χρησιμοποίηση σε οποιοδήποτε μέρος.
  4. Τραπεζική κοινοπραξία : 42 τράπεζες έχουν ενωθεί υπό την σκέπη της R3 με στόχο να φτιάξουν ένα δικό τους blockchain ώστε να το χρησιμοποιήσουν για εμπορικές εφαρμογές.
  5. Η τεχνολογία και οι δυνατότητες της : Η στρατηγική δεν θεωρείται τελείως σχετική με την επιχειρηματικότητα αλλά τα projects γύρω από αυτήν (πχ Ethereum) μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο σε μελλοντικές κινήσεις στην παγκόσμια οικονομική δραστηριότητα.

Leave a Reply

Please use your real name instead of you company name or keyword spam.

Skip to toolbar