Οδηγός παραγώγων πάνω στο Bitcoin

Regina bitcoin startup ‘exonerated’

Τα παράγωγα προϊόντα αποτελούν μια από τις βασικότερες έννοιες του χρηματοπιστωτικού τομέα και είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με την παγκόσμια οικονομική δραστηριότητα. Δημιουργήθηκαν με σκοπό τη σταθεροποίηση του συστήματος και τη ελαχιστοποίηση του κινδύνου των επενδυτών. Η λειτουργία τους σαν ασφαλιστήρια επενδύσεων τα έκανε ιδιαίτερα δημοφιλή στο επενδυτικό κοινό και σύντομα η αγορά των παραγώγων ξεπέρασε την συμβατική σε όγκο συναλλαγών.

Το Bitcoin, σαν επενδυτικό εργαλείο για πολλούς, δεν γινόταν αργά ή γρήγορα να μην αποκτήσει αγορά παραγώγων καθώς η αγορά ήθελε εξασφαλίσεις απέναντι στη ταραχώδη μεταβλητότητα του Bitcoin.

Φυσικά, αυτά τα προϊόντα χρειάζονται προσοχή και γνώση πριν χρησιμοποιηθούν καθώς μπορεί να επιφέρουν απώλεια του συνόλου του επενδυθέντος κεφαλαίου. Στο παρακάτω link θα βρείτε ένα αναλυτικό οδηγό για τα παράγωγα προϊόντα με έμφαση στα futures όπου εξηγούνται οι μηχανισμοί των προϊόντων και πως μπορεί κάποιος να εμπλακεί με αυτά.

http://www.bitcoinfuturesguide.com/futures-guide.html

Leave a Reply

Please use your real name instead of you company name or keyword spam.

Skip to toolbar