Ενέργεια στο δίκτυο του Bitcoin

Σε πρόσφατη έρευνα για την ενέργεια που καταναλώνεται στο δίκτυο του Bitcoin, αποκαλύφθηκε ότι μπορεί να καταναλώνει ίση ενέργεια με ολόκληρη τη Δανία.

Οι αναλυτές προτείνουν ένα πιο energy efficient σύστημα για να μπορέσει να διατηρηθεί για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Η κατανάλωση που αναμένεται να έχει το δίκτυο είναι 14 gigawats – κατανάλωση που είναι ίση με ολόκληρη την Δανία.

Η τρέχουσα κατανάλωση του δικτύου βρίσκεται στα 350 megawatts, ίσο με 280.000 νοικοκυριά.

Η επιτυχία του Bitcoin έγκειται στην ικανότητα των σχεδιαστών του να το κάνουν να εξελιχθεί και να υιοθετηθεί. Παρά τις προβλέψεις για αναγκαία ενεργειακή αλλαγή, η κοινότητα του Bitcoin εκφράζει την προοδευτική πειραματική μέθοδο για την εξέλιξη.

 

Leave a Reply

Please use your real name instead of you company name or keyword spam.

Skip to toolbar